• Štvrtok 14.5.2020 – Láska k Biblii.

  14. 05. 2020 | Aktuality, Nedeľné oznámenia.

  Milí bratia a sestry,

  pozdravujem Vás všetkých tento štvrtok 14.5.2020,

  pripravil som pre Vás: Láska k Biblii.

  Pieseň: Agnus Dei, CB Ostrava.

  Úvod: Biblia je knihou textov kresťanstva.

  1. Hospodinov zákon je dokonalý.

  Príklad: Urob oheň a spáľ ich!

  1. Kristocentrický aspekt.
  2. Biblia sa pre nás stáva zatvárajúcou knihou.
  3. Prestali sme sa starať o svoju dušu. Svedectvo.
  4. Nová láska ku Božiemu Slovu.

  Modlitba. Pieseň: Otče můj drahý, CB Ostrava.

  Církev bratská Stará Turá

  Facebook: https://www.facebook.com/www.cbst.sk/

  Web: https://cbst.sk/

  Link na youtube https://youtu.be/ZDsBPnb26Qk

  Oznam pre členov zboru:

  Poďakovanie za príspevky a č. účtu pre zbierku miesto košíkov.

  IBAN SK97 0900 0000 0000 4169 4774

  Alebo odložte doma do obálky a neskôr odovzdáte.

  Dnes na Vás všetkých mysli a modlí sa v láske Pána Ježiša Krista

  Danie Jurčo