Stretnutia

Zbor Stará Turá

štvrtok : 18:00 biblická hodina
nedeľa : 09:00 modlitebná hodina
  10:00 hlavné zhromaždenie
    besiedka

Skupinka na Myjave

každú stredu o 18:00
v rodině Škrhových
Jablonská 966/2
907 01 Myjava
tel. kontakt: 0949 860 325