Stretnutia

Momentálne naše stretnutia a bohoslužby prebiehajú v prechodnom“covidovom“ režime, takže bežné aktivity, ktoré sme predtým robili, nemáme alebo sú presunuté do iných foriem. V budúcnosti sa však pravdepodobne vrátime ku týmto stretnutiam.

Zbor Stará Turá

štvrtok : 18:00 biblická hodina
nedeľa : 09:00 modlitebná hodina
  10:00 hlavné zhromaždenie
    besiedka

Skupinka na Myjave

každú stredu (alebo štvrtok, viz „Kalendár podujatí“) o 17:30
v rodině Škrhových
Jablonská 966/2
907 01 Myjava
tel. kontakt: 0949 860 325