Linky

Čítanie na dnes – chlieb náš každodenný

https://baptist.sk/chlieb-nas-kazdodenny/

 

Cirkev bratská na Slovensku

https://www.cb.sk/

 

Cirkev bratská v Čechách

https://portal.cb.cz/

 

Biblia

https://www.biblia.sk/