Kontakt

Kazateľ zboru:

Ing. Daniel Jurčo
mobil: (+421) 905 845 924
e-mail: daniel.jurco@cb.sk

Adresa zboru:
Družstevná 70
916 01 Stará Turá

e-mail: staratura@cb.sk

Číslo účtu (IBAN):
SK9709000000000041694774