Heslá 2019

Zbor

Tí však, čo ho milujú, budú ako slnko pri východe vo svojej sile.

Sdc 5,31

 

Staršovstvo

Buďte navzájom jednej mysle.

R 12,16

 

Spevokol

Zver svoje diela Hospodinovi a podaria sa tvoje zámery.

Pr 16,3

 

Besiedka

Ľudia, dúfajte v neho v každom čase, vylievajte si pred ním srdce! Boh je naším útočiskom.

Ž 62,9

 

Myjava

Hospodin je Bohom práva. Blahoslavení sú všetci, čo ho očakávajú.

Iz 30,18