Tohtoročné heslá

Zbor

Nesúďte a nebudete súdení! Neodsudzujte a nebudete odsúdení!
Odpúšťajte a bude vám odpustené!

Lk 6,37

 

Staršovstvo

Buďte navzájom jednej mysle.

R 12,16

 

Spevokol

Zhromažďujte si poklady v nebi, kde ich nezožiera ani hrdza,
ani mole, a kde zlodeji nevnikajú a nekradnú.

Mt 6,20

 

Besiedka

Moje ovce počúvajú môj hlas. Ja ich poznám a ony ma nasledujú.
Ja im dávam večný život a nezahynú naveky,
nik mi ich nevytrhne z ruky.

J 10,27-28

 

Myjava

Hospodin je blízky všetkým, čo ho vzývajú.

Ž 145,18