• Štvrtok 21.5.2020, 17.00 – Nanebovstúpenie Pánovo, Mk 16,19.

  21. 05. 2020 | Aktuality, Nedeľné oznámenia.

  Milí bratia a sestry,

  pozdravujem Vás všetkých tento štvrtok 21.5.2020,

  pripravil som pre Vás: Nanebovstúpenie Pánovo, Mk 16,19.

  Pieseň: Můj Králi, má spáso, CB Ostrava

  Dve časti zamyslenia:

  1. Nanebovstúpenie Pánovo.
  2. Je tu nová kapitola pred nami.

  Modlitba.

  Pieseň: Je stále prítomná, CB Ostrava

   

  Oznam pre členov zboru:

  Poďakovanie za príspevky a č. účtu pre zbierku miesto košíkov.

  IBAN SK97 0900 0000 0000 4169 4774

  Alebo odložte doma do obálky a neskôr odovzdáte.

  Církev bratská Stará Turá

  Facebook: https://www.facebook.com/www.cbst.sk/

  Web: https://cbst.sk/

  Link na youtube https://youtu.be/R43n_Tr68Go

  Dnes na Vás všetkých myslí a modlí sa v láske Pána Ježiša Krista

  Daniel Jurčo