• Štvrtok 7.5.2020 – Aké poučenie z krízy? ll. diel.

  07. 05. 2020 | Aktuality, Nedeľné oznámenia.

  Milí bratia a sestry,

  pozdravujem Vás všetkých tento štvrtok 7.5.2020,

  pripravil som pre Vás: Aké poučenie z krízy? ll. diel.

  Ako zhodnotiť krízu – poučenie z krízového obdobia, ll diel.

  Kam sme došli. Ku tomu mám 7 myšlienok:

  1. Podobenstvo k Žid 3,7-19.
  2. Vplyv učiteľa, J.A.Komenského.
  3. Česi majú Jana Husa, Taliani Jeronýma Savonarolu.
  4. Ťažko sa žije v malej komunite.
  5. Zdanie veľkej práce, človeka treba oceniť.
  6. Veľa ľudí zomrelo na svete, zrazu ich niet, budú spasení?
  7. Znovu hovoriť Ježišov príbeh.

  Modlitba. Pieseň Timothy: Volám na Teba,

  Text a hudba Marián Lipovský, Žalm 17

  Volám na Teba, viem že mi odpovieš, nakloň ucho

  dnes ku mojej modlitbe. O mne rozhodni, veď vieš, čo pravda je, skúmaš srdci mi,

  nič Ti skryť nemôžem. Túžim v čistote hľadieť na Tvoju tvár, stretnúť ráno Ťa

  hneď, keď sa prebúdzam. Prosím preukáž, mi milosť predivnú,

  vystri svoju dlaň a veď ma za ruku.

  Ako zrenicu oka ma ostríhaj, v tôni Tvojich krídel, tam prosím ukry ma.

  Moje kroky veď, v šľapajách Tvojich, nech sa mi nestane, že cestou zablúdim…

  Církev bratská Stará Turá

  Facebook: https://www.facebook.com/www.cbst.sk/

  Web: https://cbst.sk/

  Link na youtube https://youtu.be/zKWz5pexQxw

  Oznam pre členov zboru:

  Poďakovanie za príspevky a č. účtu pre zbierku miesto košíkov.

  IBAN SK97 0900 0000 0000 4169 4774

  Alebo odložte doma do obálky a neskôr odovzdáte.

  Dnes na Vás všetkých mysli a modli sa v láske Pána Ježiša Krista

  Danie Jurčo