• Nedeľné slovo 26.4.2020 – Boh má súcit s človekom.

  26. 04. 2020 | Aktuality, Nedeľné oznámenia.

  Milí bratia a sestry,

  pozdravujem Vás všetkých nedeľu 26.4.2020,

  ktorá má názov MISERICORDIAS DOMINI,

  Hospodinovo milosrdenstvo napĺňa zem. Ž 33,5.

  Pán Boh má súcit, je milosrdný s človekom, ku tomu mám 6 myšlienok:

  Úvod. O milosrdenstve.

  1. Kam sme sa posunuli.
  2. Vydrž, nepodľahni, Boh je s Tebou!
  3. Cirkev má stale čo povedať i dnes.
  4. Ktorým smerom sa dostať do neba.
  5. Čo bude neskôr – Pán je blízko!
  6. Akú stopu zanechám po sebe?

  Modlitba. Pieseň Timothy: Zranené vtáča.

  Církev bratská Stará Turá

  Facebook: https://www.facebook.com/www.cbst.sk/

  Web: https://cbst.sk/

  Dávam popis aj link youtube   https://youtu.be/NAPEA5ke–U

  Oznam pre členov zboru:

  Poďakovanie za príspevky a č. účtu pre zbierku miesto košíkov.

  IBAN SK97 0900 0000 0000 4169 4774

  Alebo odložte doma do obálky a neskôr odovzdáte.

  Dnes na Vás všetkých myslí a modlí sa v láske Pána Ježiša Krista

  Daniel Jurčo