• O pozdvihnutí človeka. Besiedka so starou mamou. – Štvrtok 23.4.2020 naše video

  23. 04. 2020 | Aktuality, Nedeľné oznámenia.

  Milí bratia a sestry,

  pozdravujeme Vás všetkých tento štvrtok 23.4.2020,

  keď máme biblickú hodinu. Pripravili sme pre Vás:

  1. Krátke zamyslenie o pozdvihnutí človeka.
  2. Besiedka so starou mamou. Božia zbroj – prilba spasenia.

   

  1. Slovo z našej modlitebne Cirkvi bratskej v Starej Turej

  z biblickej hodiny 23.4.2020 o pozdvihnutí človeka, od 17.00.

  O pozdvihnutí človeka, ísť do zápasu s obrami,

  dať sa Pánovi Ježišovi, ku tomu mám 5 myšlienok:

  1. Príbeh s nádychom tajomna.
  2. Do našeho srdca sa presťahovali obrovia.
  3. Päť kamienkov Dávida.
  4. Aká je najväčšia zvesť všetkých čias.
  5. Cvičenie sa v zbožnosti – Komenský.

  Modlitba. Pieseň Timothy: Sme smädni po Tebe.

  Pane, smädní sme po Tebe.

  Nech táto oslava naplní ulice,

  chceme tancovať, z lásky ku Tebe

  A všetko čo mám, dám na oltár,

  svoj život nesiem pred Tvoju tvár.

   

  Církev bratská Stará Turá

  Facebook: https://www.facebook.com/www.cbst.sk/

  Web: https://cbst.sk/

  Dávam popis aj link youtube https://youtu.be/Pjl5Sz6ZGaM

   

  Oznam pre členov zboru:

  Poďakovanie za príspevky a č. účtu pre zbierku miesto košíkov.

  IBAN SK97 0900 0000 0000 4169 4774

  Alebo odložte doma do obálky a neskôr odovzdáte.

   

  1. Besiedka so starou mamou. Božia zbroj – L6 Prilba spasenia

  BOŽIA VÝZBROJ – AKO ZVÍŤAZIŤ NAD HRIECHOM List Efezským 6, 11-18

  „Oblečte sa do celej výzbroje Božej, aby ste mohli obstáť proti úkladom diabla.“ Ef. 6,11 4.

  Pracovný list na stiahnutie:

  https://t.ly/KRhd

  https://t.ly/5oNk

  Pre youtube dávam link  https://youtu.be/XdN-6nDCePM

  Dnes na Vás všetkých myslia a modlia sa v láske Pána Ježiša Krista

  Daniel a Zuzana Jurčovci