• Nedeľné slovo: Túžba po Božom Slove – 19.4.2020 – youtube naše video

  19. 04. 2020 | Aktuality, Nedeľné oznámenia.

  Milí bratia a sestry,

  pozdravujem Vás všetkých 19.4.2020 túto nedeľu

  s názvom QUASIMODOGENITI s textom 1Pt 2.2,

  o túžbe po Božom Slove, byť pod ním, ku tomu mám 7 myšlienok:

  1. Pán utíši živly.
  2. Budem čakať na Hospodina.
  3. Boh sa ujíma smutného, Príklad.
  4. 4. Pán chce lásku, Príklad.
  5. V Bohu je pokoj.
  6. Boh je veľký aj za hranice.
  7. Nepochybujeme o Božom zásahu.

  Modlitba.

  Pieseň – Timothy, Chcem ísť ďalej.

  Oznam pre členov zboru:

  Poďakovanie za príspevky a č. účtu pre zbierku miesto košíkov.

  IBAN SK97 0900 0000 0000 4169 4774

  Alebo odložte doma do obálky a neskôr odovzdáte.

  Dávam popis aj link youtube https://youtu.be/NTOvlhVq_gs

  Církev bratská Stará Turá

  Facebook: https://www.facebook.com/www.cbst.sk/

  Web: https://cbst.sk/

  Dnes na Vás všetkých mysli a modli sa v láske Pána Ježiša Krista

  Daniel Jurčo