• Prechod cez Červené more – Štvrtok 16.4.2020 – youtube naše video

  16. 04. 2020 | Aktuality, Nedeľné oznámenia.

  Milí bratia a sestry,

  pozdravujem Vás všetkých tento štvrtok 16.4.2020, keď máme biblickú hodinu.

  Pripravil som pre Vás zamyslenie – Prechod cez Červené more, 2M 14.1-31.

  Dávam popis aj link youtube.

  Církev bratská Stará Turá

  Facebook: https://www.facebook.com/www.cbst.sk/

  Web: https://cbst.sk/

  Boh urobí cestu tam, kde to nie je možné, 1Kor 10,13.

  Prechod cez Červené more, 2M 14.1-31.

  A: Boh v mori urobil cestu. B: Boží ľud mal problém.

  C: Ísť dopredu! D: Oblak, more a Kristov kríž, Kristov hrob.

  Modlitba.

  Link na youtube   https://youtu.be/8ejKqsfSKg0

  Oznam pre členov zboru:

  Poďakovanie za príspevky a č. účtu pre zbierku miesto košíkov.

  IBAN SK97 0900 0000 0000 4169 4774

  Alebo odložte doma do obálky a neskôr odovzdáte.

  Dnes na Vás všetkých mysli a modlí sa v láske Pána Ježiša Krista

  Daniel Jurčo