• Štvrtok 30.4.2020 – Aké poučenie z krízy? l. diel. Besiedka so starou mamou.

  30. 04. 2020 | Aktuality, Nedeľné oznámenia.

  Milí bratia a sestry,

  pozdravujeme Vás všetkých tento štvrtok 30.4.2020,

  pripravili sme pre Vás:

                                  1. Aké poučenie z krízy? l. diel.

                                  2. Besiedka so starou mamou. Božia zbroj – modlitba.

  1. Ako zhodnotiť krízu – poučenie z krízového obdobia, l diel.

  Aké kresťanstvo má budúcnosť. Ku tomu mám 5 myšlienok:

  1. O dnešnej a budúcej zbožnosti.
  2. Význam koronavírusu pre kresťana.
  3. Bezdotykové e-kresťanstvo.
  4. V kríze sa môže narodiť túžba novo sa otvoriť Bohu.
  5. 5P – prosperita, pokoj, príhodný, premýšľanie, potencionál.

  Modlitba.

  Církev bratská Stará Turá

  Facebook: https://www.facebook.com/www.cbst.sk/  Web: https://cbst.sk/

  Dávam popis aj link youtube  https://youtu.be/4Iv1V7i43K0

  2. Besiedka so starou mamou. 30.4.2020, Božia zbroj – L8 Modlitba

  BOŽIA VÝZBROJ – AKO ZVÍŤAZIŤ NAD HRIECHOM List Efezským 6, 11-18

  „Oblečte sa do celej výzbroje Božej, aby ste mohli obstáť proti úkladom diabla.“ Ef. 6,11

  1. LEKCIA: BOJOVÝ PLÁN JE MODLITBA

  „V každom čase v Duchu proste vo všetkých modlitbách a prosbách.“ Ef 6:18

  Prílohy:

  Rímsky vojak – Božia výzbroj

  5-prstová modlitba

  Knižka modlitieb (papier A4 poskladajte na 8 častí a upravte podľa one page mini book:

  https://www.youtube.com/watch?v=sDdTdyzueDU )

  Pracovné listy na stiahnutie:

  http://t.ly/4pDr
  http://t.ly/8BAR
  http://t.ly/b6c1

  Pre youtube dávam link  https://youtu.be/0MoYkxVwcYQ

  Dnes na Vás všetkých myslia a modlia sa v láske Pána Ježiša Krista

  Daniel a Zuzana Jurčovci