• youtube naše video – Kvetná nedeľa – Nedeľa 5.4.2020

  05. 04. 2020 | Aktuality, Nedeľné oznámenia.

  Milí bratia a sestry,

  pozdravujem Vás všetkých 6. pôstnu nedeľu 5.4.2020 na Kvetnú nedeľu.

  Dávam krátke zamyslenie podľa ev. Jána 12,12-19 a modlitbu.

  Oznam pre členov zboru:

  Poďakovanie za príspevky a č. účtu pre zbierku miesto košíkov.

  IBAN SK97 0900 0000 0000 4169 4774

  Dávam popis aj link youtube. Církev bratská Stará Turá

  Facebook: https://www.facebook.com/www.cbst.sk/

  Web: https://cbst.sk/

  CB Stará Turá. Z modlitebne v Starej Turej  hovorí D. Jurčo, kazateľ Cirkvi bratskej, 5.4.2020.

  1. Pripomienka vstupu Pána Ježiša Krista do Jeruzalema. Predstavy o Ježišovi. Túžba vidieť Ježiša.
  2. Kto sa vyzná v sebe a vo svete. O pripravenosti na odchod. Usporiadať svoj “dom”.
  3. Zápasy o nové hodnoty. Učiť sa vyjsť zo sebou. Tajomstvo kvetnej nedele.
  4. O nádeji v Boha skrze vieru v Krista, potom máme nárok na veľké veci.

  Pre youtube dávam link https://youtu.be/GD4-iNAUOBU

  Dnes na Vás všetkých mysli a modli sa v láske Pána Ježiša Krista

  Daniel Jurčo