• youtube naše video – O navigácii. Besiedka so starou mamou. – Štvrtok 2.4.2020

  02. 04. 2020 | Aktuality, Nedeľné oznámenia.

  Milí bratia a sestry,

  pozdravujeme Vás všetkých tento štvrtok 2.4.2020,

  keď máme biblickú hodinu. Pripravili sme pre Vás:

  1. Krátke zamyslenie o navigácii a modlitbu.
  2. Besiedka so starou mamou. Božia zbroj – topánky evanjelia pokoja.

   

  Oznam pre členov zboru:

  Poďakovanie za príspevky a č. účtu pre zbierku miesto košíkov.

  IBAN SK97 0900 0000 0000 4169 4774

  Dávam popis aj link youtube. Církev bratská Stará Turá

  Facebook: https://www.facebook.com/www.cbst.sk/ Web: https://cbst.sk/

   

  1. Slovo z našej modlitebne Cirkvi bratskej v Starej Turej 2.4.2020. O navigácii:

  Kedysi sa moreplavci orientovali podľa majákov. Dnes  máme mobily už s navigáciou.

  Kresťan má Bibliu, tá je osvedčená navigácia.

  Boh sa rozhodol postaviť iný maják, ktorým je svetlo sveta – Ježiš Kristus,

  On svieti cez svojich verných.

  Dnes sú rozsvietené Kristové majáky po celom svete, sú to spoločenstvá Jeho cirkvi.

  Pre youtube dávam link https://youtu.be/Uf46ZFrPRaU

  1. Besiedka so starou mamou. Božia zbroj – TOPÁNKY EVANJELIA POKOJA

  BOŽIA VÝZBROJ – AKO ZVÍŤAZIŤ NAD HRIECHOM List Efezským 6, 11-18

  „Oblečte sa do celej výzbroje Božej, aby ste mohli obstáť proti úkladom diabla.“ Ef. 6,11

  4. TOPÁNKY EVANJELIA POKOJA

  „obujte si na nohy pripravenosť na ohlasovanie evanjelia pokoja.“ Ef 6:15

  Keď si obujeme tieto topánky, radi každému povieme o Pánovi Ježišovi,

  ktorý je Knieža pokoja.

  Pracovný list na stiahnutie: https://t.ly/eALl3

  Pre youtube dávam link  https://youtu.be/F96vaIlYj6o

  Dnes na Vás všetkých myslia a modlia sa v láske Pána Ježiša Krista

  Daniel a Zuzana Jurčovci