• youtube naše video – Šesť myšlienok, Besiedka so starou mamou – Nedeľa 29.3.2020

  29. 03. 2020 | Aktuality, Nedeľné oznámenia.

  Milí bratia a sestry,

  pozdravujeme Vás všetkých 5. pôstnu nedeľu Judica – Posúď ma,

  je odvodený od 1.verša 43.žalmu: Obháj moje právo, Bože,

  a ujmi sa môjho sporu s neverným ľudom! Zachráň ma pred ľstivým a podlým človekom. 

  Aj keď nemôžeme ísť do zhromaždenia,  pripravili sme pre Vás:

  1. Nedeľné zamyslenie – šesť myšlienok z Božieho Slova.
  2. Besiedka so starou mamou. Božia zbroj – Pancier spravodlivosti

  Modlitba.

  Pieseň. Zapáľ oheň v srdci – Zuzana Harčárová.

   

  Oznam pre členov zboru: Poďakovanie za príspevky a č. účtu pre zbierku miesto košíkov.

  IBAN SK97 0900 0000 0000 4169 4774

   

  Dávam popis aj link youtube.

  Církev bratská Stará Turá

  Facebook: https://www.facebook.com/www.cbst.sk/ Web: https://cbst.sk/

  Dávam popis aj link youtube.

  Církev bratská Stará Turá

  1. Šesť myšlienok z Božieho Slova:

  Boh koná divné veci, učiť sa modlitbe, zbabelý alebo odvážny,

  útočisko v Bohu, Jánovo Zjavenie, bezpečné pristánie. 

  Pre youtube dávam link https://www.youtube.com/watch?v=RAYPIQRJ-uc

  1. Nedeľná besiedka so starou mamou. Božia zbroj – Pancier spravodlivosti

  BOŽIA VÝZBROJ AKO ZVÍŤAZIŤ NAD HRIECHOM List Efezkým 6, 11-18

  „Oblečte sa do celej výzbroje Božej,  aby ste mohli obstáť proti úkladom diabla.“ Ef. 6,11

  Keď robíme to, čo je pred Bohom správne, obliekame si pancier spravodlivosti.

  Pracovný list: https://t.ly/wAZbx

  Facebook: https://www.facebook.com/www.cbst.sk/ Web: https://cbst.sk/

  Pre youtube dávam link  https://www.youtube.com/watch?v=0J_1ol-x-IE

  Dnes na Vás všetkých myslia a modlia sa

  v láske Pána Ježiša Krista

  Daniel a Zuzana Jurčovci