• youtube naše video – O dvoch bránach. Besiedka so starou mamou. Štvrtok 26.3.2020

  26. 03. 2020 | Aktuality, Nedeľné oznámenia.

  Milí bratia a sestry,

  pozdravujeme Vás všetkých tento štvrtok 26.3.2020,

  keď máme biblickú hodinu. Pripravili sme pre Vás:

  1. Krátke zamyslenie o dvoch bránach a modlitbu.
  2. Besiedka so starou mamou. Božia zbroj – opasok pravdy

  Dávam popis aj link youtube.

  Církev bratská Stará Turá

  1. O dvoch bránach Ježiš povedal v kázni na vrchu, ev. Matúša 7,13-14, ku tomu ešte pridáva slávny výrok: Ja som dvere, ev. Jána 10,9. Existuje zvláštne tvarovaná brána. 

  Je v tvare muža. Tým mužom je Ježiš. Ježiš je cesta do neba!

  Facebook: https://www.facebook.com/www.cbst.sk/ Web: https://cbst.sk/

  Pre youtube dávam link https://youtu.be/uyXDDl9TD0c

  2. Nedeľná besiedka so starou mamou. Božia zbroj – opasok pravdy.

  BOŽIA VÝZBROJ AKO ZVÍŤAZIŤ NAD HRIECHOM List Efezkým 6, 11-18 „Oblečte sa do celej výzbroje Božej, aby ste mohli obstáť proti úkladom diabla.“ Ef. 6,11 2. OPASOK PRAVDY „bedrá si opášte pravdou“ Ef 6,14 Opasok pravdy je ako opasok na náradie, v ktorom máme uložené všetky pravdy o Bohu. Pracovný list: https://t.ly/l9yPE

  Facebook: https://www.facebook.com/www.cbst.sk/ Web: https://cbst.sk/

  Pre youtube dávam link  https://www.youtube.com/watch?v=irIB3ku_Epo

  Dnes na Vás všetkých myslia a modlia sa

  v láske Pána Ježiša Krista

  Daniel a Zuzana Jurčovci