• youtube naše video – Besiedka so starou mamou – 6.4.2020

  06. 04. 2020 | Aktuality, Nedeľné oznámenia.

  Nedeľná besiedka so starou mamou.

  BOŽIA VÝZBROJ AKO ZVÍŤAZIŤ NAD HRIECHOM – List Efezským 6, 11-18

  „Oblečte sa do celej výzbroje Božej, aby ste mohli obstáť proti úkladom diabla.“ Ef. 6,11

  1. LEKCIA: ŠTÍT VIERY

  Nadovšetko si vezmite štít viery,

  aby ste ním mohli uhasiť všetky ohnivé šípy toho Zlého. Ef 6:16

  Boh je verný. Keď sa na Neho spoliehame,

  berieme do rúk štít viery a stávame sa hrdinami viery.

   

  VIEROBAL:

  Deti stoja v jednom rade a každé drží štít

  (papierový tanier s rúčkou z leukoplastu).

  Vedúci do detí hádže loptičky z pokrčrného papiera (nie do hlavy).

  Deti štíty použijú na obranu proti „šípom“.

  Koho „šíp“ trafí, vypadáva z hry. Hra sa končí, keď všetci vypadnú z hry.

  Pracovné listy:

  https://t.ly/1jN27

  https://t.ly/2Zbxj

  Odkaz na video  https://youtu.be/AuM1tfvutTo

  Církev bratská Stará Turá

  Facebook: https://www.facebook.com/www.cbst.sk/

  Web: https://cbst.sk/