Novinky
20. 03. 2018
Odchod do Levíc Nedeľa
25. marca 2018

Od modlitebne CB Stará Turá 6:30

Nezabudnite: je zmena zimného času na letný čas
Nedeľa, 25. marca 2018

čas meníme z 2:00 na 3:00
08. 01. 2018
AMT 2018 Štvrtok 11.1 Piatok 12.1 Sobota 13.1 Nedeľa 14.1
Miesto a vedenie 18.00 ECAV 18.00 CB 18.00 ECAV 18.00 CB
Služba Slovom CB Jurčo ECAV Vařák AC Moyzes ČCE Kulík - Javorník
04. 01. 2018
Zborový infolist na mesiac januar si môžte stiahnuť tu.
04. 01. 2018
Zborový infolist na mesiac december si môžte stiahnuť tu.
22. 12. 2017
Program stretnutí cez vianočné sviatky:
24. 12. 2017 15:00 -Báseň "Narodenie pána" so spevokolom
25. 12. 2017 10:00 -1. sviatok vianočný
31. 12. 2017 15:00 -silvestrovské zhromaždenie, posledné zhromaždenie v roku
1. 1. 2018 10:00 -Novoročná bohoslužba
07. 11. 2017
Zborový infolist na mesiac november si môžte stiahnuť tu.
02. 10. 2017
Zborový infolist na mesiac október si môžte stiahnuť tu.
02. 10. 2017
Kvôli technickým problémom zverejňujeme zborový infolist na mesiac september až dnes. Stiahnuť si ho môžete tu.
6. 8. 2017
Doplnili sme nahrávky nedeľných kázní za mesiac júl 2017 a pridali záznam dnešej bohoslužby, ktorú viedol brat Harčár z CB Michalovce.
3. 8. 2017
Zborový infolist na mesiac august si môžte stiahnuť tu.
3. 8. 2017
Medzi nahrávkami sme zverejnili záznam diskusie s Petrom Jaškom o jeho útrapách v Sudáne. Takisto tam nájdete aj jeho kázeň z nedeľnej bohoslužby.
14. 7. 2017
pozvánka Petr Jašek
(pre zväčšenie kliknite)
V sobotu 22.7.2017 o 18:00
si budeme môcť vypočuť
Petra Jaška.

Rok bol väznený v Sudáne.
Teraz je voľný.
Príďte si vypočuť jeho príbeh. Nenechajte si to ujsť. Zdieľajte ďalej. Pozvite svojich priateľov.

Pozývame Vás na stretnutie s humanitárnym pracovníkom Petrom Jaškom, ktorý bol rok väznený v sudánskom väzení. 25 rokov sa venoval prenasledovaným kresťanom. Hrozilo mu, že sám skončí na viac než 20 rokov v sudánskom väzení. Po odsúdení nakoniec dostal milosť. Budeme rozprávať o jeho príbehu, o jeho viere, o jeho poslaní a o jeho práci a o prenasledovaných kresťanoch.

Taktiež bude kázať v nedeľu 23.7.2017 o 10:00 v našom Zbore Cirkvi bratskej v Starej Turej.

6. 7. 2017
Zborový infolist na mesiac júl si môžte stiahnuť tu.
17. 6. 2017
Upravili sme webový prehrávač nahrávok kázní. Kázne je odteraz možné prehrávať aj na mobilných zariadeniach.
12. 6. 2017
Zborový infolist na mesiac jún si môžte stiahnuť tu.
7. 6. 2017
Náš zbor sa pridal k tohtoročnej Noci kostolov. Program v našej modlitebni bude prebiehať v čase od 16:00 do 20:00.
Program:
  • 16:00 - 20:00 "Hľadanie zmyslu" - labyrint v záhrade; duchovné poradenstvo, história, sakrálna symbolika
  • 16:00 "Lentilková párty" - program pre deti
  • 19:00 "Matka Alžbeta" - literárno-hudobné pásmo (príbeh o sebaobetovaní z 2.svetovej vojny)
Program nášho zboru aj ďalších zborov a kostolov nájdete na oficiálnych stránkach Noci kostolov.
13. 4. 2017
Plán bohoslužieb na Veľkú noc:
  • 14.4.2017 - Veľký piatok - 10:00, káže br. kaz. Daniel Jurčo
  • 16.4.2017 - Veľkonočná nedeľa - 10:00, káže br. kaz. Daniel Jurčo, bude vysluhovaná Večera Pánova
13. 4. 2017
Zborový infolist na mesiac apríl si môžte stiahnuť tu.
1. 3. 2017
Zborový infolist na mesiac marec si môžte stiahnuť tu.
28. 2. 2017
Pred nadchádzajúcimi Veľkonočnými sviatkami Vás pozývame k čítaniu Biblie. Sprievodcom Vám môže byť každodenné čítanie Na ceste s knihou Exodus. Počínajúc 8.3. máte počas 40 dní možnosť sa sami či v skupinkách zamýšľať nad textami z 2. knihy Mojžišovej a z listu sv. Pavla Rimanom. Rozpis tém na každý deň si môžte stiahnuť na tomto odkaze. Viac podrobností a ďalšie materiály môžete získať na celoslovenskej cirkevnej stránke alebo z pôvodného zdroja na www.cb.cz/akce.
3. 2. 2017
V nedeľu 12.2.2017 Vás srdečne pozývame na slávnostné zhromaždenie pri príležitosti inštalácie brata kazateľa Daniela Jurču za kazateľa nášho zboru na Starej Turej. Po doobedňajšej bohoslužbe bude nasledovať spoločný obed a od 14:00 prebehne samotná slávnostná inštalácia brata kazateľa.
6. 1. 2017
Verše pre náš zbor na rok 2017:
Zbor:
Ale vám, ktorí sa bojíte môjho mena, vyjde slnce spravedlivosti, a lekárstvo bude na jeho krídlach; vyjdete a budete poskakovať ako vykŕmené teľatá.
Malachiáš 4, 2

Staršovstvo:
Tí však, čo očakávajú Hospodina, dostávajú novú silu, ako orly stúpajú na krídlach, budú utekať a neustanú, pôjdu a nevyčerpajú sa.
Izaiáš 40, 31

Mládež:
Útrapy môjho srdca sa rozmnožili. Vyveď ma z mojich úzkostí!
Žalm 25, 17

Besiedka:
Hospodin je milostivý a milosrdný, zhovievavý a bohatý na milosť. Nebude stále vyhľadávať spor, nebude sa večne hnevať.
Žalm 103, 8-9

Skupinka na Myjave:
Vtedy budeš volať a Hospodin ti odpovie, budeš volať o pomoc a on ti povie: Tu som! Ak odstrániš zo svojho stredu jarmo, ukazovanie prstom a zlomyseľné reči
Izaiáš 58, 9

Spevokol:
Kiež mi tvoja ruka pomôže, lebo som si vyvolil tvoje rozkazy.
Žalm 119, 173
18. 12. 2016
Program stretnutí cez vianočné sviatky:
24. 12. 2016 15:30 -"Prichádza kráľ" - pásmo biblických textov a piesní v podaní spevokolu
25. 12. 2016 10:00 -1. sviatok vianočný, detská vianočná slávnosť
31. 12. 2016 18:00 -silvestrovské zhromaždenie
1. 1. 2017 10:00 -Nový rok
2. 1. 2016
Verše pre náš zbor na rok 2016:
Zbor:
Hospodin, volám k tebe! Skala moja, nemlč! Ak budeš mlčať, budem sa podobať tým, čo zostupujú do hrobu.
Žalm 28, 1

Staršovstvo:
Keď budete ku mne volať, keď prídete a budete sa ku mne modliť, vypočujem vás. Budete ma hľadať a nájdete ma, lebo ma budete hľadať celým svojím srdcom.
Jeremiáš 29, 12-13

Mládež:
Priateľ preukazuje lásku v každom čase, v čase súženia sa z neho rodí brat.
Príslovia 17, 17

Besiedka:
Nauč ma plniť tvoju vôľu, veď ty si môj Boh. Kiež ma tvoj dobrý duch vedie po rovnej zemi.
Žalm 143, 10
14. 12. 2015
Program stretnutí cez vianočné sviatky:
24. 12. 2015 16:00 -stretnutie na Štedrý deň
25. 12. 2015 10:00 -1. sviatok vianočný, detský program, slávenie Večere Pánovej
27. 12. 2015 10:00 -nedeľné zhromaždenie
31. 12. 2015 18:00 -silvestrovské zhromaždenie
17. 5. 2015
Cirkev bratská Stará Turá Vás pozýva na prednášku Zdeňka a Katky Uhlíkových o modlitbe za uzdravenie. Prednáška sa uskutoční dňa 23.5. o 18. hod. v Centre voľného času v Myjave a 24.5. o 16. hod. v salóniku DK Javorina na Starej Turej. Návštevníci môžu využiť i možnosť osobného rozhovoru a modlitby. Vstup voľný. Pozvánku v podobe pdf nájdete tu.
5. 3. 2015
Srdečne Vás pozývame na prednášky švajčiarských evanjelistov Norberta Lietha a Jonathana Malga s názvom: "Dni ktoré iste prídu." Semináre sa uskutočnia 18.-19.4.2015 v našej modlitebni CB v Starej Turej. Podrobnejšie informácie nájdete v pozvánke. Kompaktnejšie pozvánky, vhodné pre rozdanie nájdete tu.
30. 11. 2014
Zvukový záznam semináru manželov Uhlíkovcov môžete nájsť medzi našimi ostatnými nahrávkami. Označené sú ako "18.10.2014 - Uhlíkovci seminár"
9. 10. 2014
Pozývame Vás na "Seminár o evanjelizácii a Božej moci". Seminár sa uskutoční v sobotu a v nedeľu 18.-19.10.2014 v modlitebni CB v Starej Turej. Prednášajúcimi budú Zdeněk a Katka Uhlíkovi. Podrobný program nájdete tu.