história fotky tohtoročné heslá niečo o nás

Tohtoročné heslá

Zbor:
Ale vám, ktorí sa bojíte môjho mena, vyjde slnce spravedlivosti, a lekárstvo bude na jeho krídlach; vyjdete a budete poskakovať ako vykŕmené teľatá.
Malachiáš 4, 2

Staršovstvo:
Tí však, čo očakávajú Hospodina, dostávajú novú silu, ako orly stúpajú na krídlach, budú utekať a neustanú, pôjdu a nevyčerpajú sa.
Izaiáš 40, 31

Mládež:
Útrapy môjho srdca sa rozmnožili. Vyveď ma z mojich úzkostí!
Žalm 25, 17

Besiedka:
Hospodin je milostivý a milosrdný, zhovievavý a bohatý na milosť. Nebude stále vyhľadávať spor, nebude sa večne hnevať.
Žalm 103, 8-9

Skupinka na Myjave:
Vtedy budeš volať a Hospodin ti odpovie, budeš volať o pomoc a on ti povie: Tu som! Ak odstrániš zo svojho stredu jarmo, ukazovanie prstom a zlomyseľné reči
Izaiáš 58, 9

Spevokol:
Kiež mi tvoja ruka pomôže, lebo som si vyvolil tvoje rozkazy.
Žalm 119, 173