Stretnutia

Zbor Stará Turá
štvrtok :18:00-biblická hodina
nedeľa :09:00-modlitebná hodina
10:00-hlavné zhromaždenie
-besiedka

Skupinka na Myjave
každú stredu o 18:00
u sestry Oľgy Vlčkovej
ul. Samka Dudíka 175/24
907 01 Myjava
tel. kontakt: 0949 860 325