• youtube naše video – Povzbudenie v čase Koronavirusu – Nedeľa 15.3.2020

  15. 03. 2020 | Aktuality, Nedeľné oznámenia.

  Milí bratia a sestry,

  pozdravujem Vás všetkých túto pôstnu nedeľu Oculi,

  slovom Žalmu 25,15 – Stále upieram oči na Hospodina,

                                           lebo On mi vyslobodzuje nohy zo siete.

  Aj keď nemôžeme ísť do zhromaždenia, 

  dávam Vám krátke povzbudenie v čase koronavírusu,

  ktoré je určené všetkým ako evanjelizačná pozvánka.

  Dávam Vám link https://www.youtube.com/watch?v=rrSdcbwB0NI  

  Nájdete aj na zborovom facebooku https://www.facebook.com/www.cbst.sk/

  Je to slovo z našej modlitebne Cirkvi bratskej v Starej Turej.

  Je to nedeľné krátke slovo a modlitba za všetkých k Pánu Bohu o Jeho milosť.

  Nemáme sa čo báť, keď máme silného Boha,

  aj keď sme v strese, nemusíme prepadnúť panike, nebojme sa.

  Lebo náš Boh je Víťaz! 

  Na tom je založená naša viera skrze Pána Ježiša Krista.  

  Dnes na Vás všetkých myslí a modlí sa

  v láske Pána Ježiša Krista

  Daniel Jurčo

  P.S.  Pre všetky deti (aj dospelých), ktorí dnes v nedeľu nemohli prísť do besiedky

  rozpráva stará mama príbeh o vyšívanom srdiečku  Nájdete na zborovom facebooku:

  https://www.facebook.com/www.cbst.sk/