• Biblická hodina: hosť Jan Asszonyi

    06. 03. 2019 | Aktuality.

    Vo štvrtok 7.3.2019 Vás o 18.00 pozývame na biblickú hodinu,

    kde nám slovom poslúži významný český kazateľ Jan Asszonyi.

    Dnes žije v Brne, kde pôsobí ako kazateľ a správca Sboru Církve bratrské.