• Kreslo pre hosťa: Zdeněk Uhlík

    18. 11. 2018 | Aktuality.

    Bývalý pilot, záchranár a kazateľ slúži evanjeliom a modlitbou za uzdravenie.

    Myjava 24.11. 17.00 hod Centrum voľného času

    Stará Turá 25.11. 15.00 hod Cirkev bratská