• Oznamy v nedeľu 28.10.2018

  27. 10. 2018 | Nedeľné oznámenia.
  • V pondelok 29.10. bude skupinka na Myjave u Škrhových o 18:00.
  • V štvrtok 1.11. bude biblická hodina o 18:00.
  • V nedeľu 28.10. budú bohoslužby o 10:00, slovom slúži kazateľ Ján Verčimák z Levíc.
  • Pri príležitosti vizitácie našeho zboru v nedeľu 28.10. o 13.00 je členské zhromaždenie, s vizitátormi Štefanom Evinom, predsedom Rady Cirkvi bratskej a kazateľom Jánom Verčimákom.
  • V nedeľu 4.11. budú bohoslužby o 10:00.
  • Dátum 28.10.1918 pripomína 100 rokov Československej republiky. Je požehnaním, keď v starých časoch boli výrazné osobnosti, niektorí ocenení, iní menej všimnutí, ktorí zasvietili a ukázali na Krista.
  • Nezabudnite na posun času zo soboty na nedeľu o hodinu dozadu, z 3.00 na 2.00.
  • V pondelok 29.10. o 14.00 v Dome smútku na ekumenickom stretnutí si pripomenieme Pamiatku zosnulých.