• Oznamy v nedeľu 30.9.2018

  29. 09. 2018 | Nedeľné oznámenia.
  • V pondelok 1.10. bude skupinka na Myjave u Škrhových o 18:00.
  • V štvrtok 4.10. bude biblická hodina o 18:00, 50. žalm.
  • V nedeľu 7.10. budú naše bohoslužby presunuté do Trenčína, o 10:00. Adresa:Horný Šianec 17, Trenčín modlitebňa Cirkvi adventistov siedmeho dňa
  • Zapisujte sa do zoznamu vo vestibule, kto plánuje ísť.
  • V nedeľu 23.9. bola účelová zbierka na stavbu modlitebne CB v Žiline vo výške 174 eur.
  • Kazateľ zboru CB Žilina Marián Cabadaj mi napísal email: Srdečne ďakujeme celému zboru za Vašu spolupatričnosť a obetavosť. Finančný dar sme prijali na náš účet. Prosím, vyjadri naše úprimné poďakovanie ako aj pozdravy!