• Biblická hodina: hosť Bohdan Roháček

    28. 08. 2018 | Aktuality.

    Vo štvrtok 30.8.2018 Vás o 18.00 pozývame na biblickú hodinu,

    kde nám slovom poslúži brat Bohdan Roháček.

    Momentálne pracuje a žije v Michalovciach ako misijný pracovník v rómskej komunite.