• 26. 06. 2024 | Nezaradené.

  VÝROČIE NÁŠHO ZBORU

  Tento rok uplynie 40 rokov od postavenia našej modlitebne CB Stará Turá. Pozývame vás osláviť spolu s nami spomienku na toto výročie a zároveň si pripomenúť časy dávnejšie ale aj tie bližšie k nám.

  „Až potiaľto nám pomáhal Hospodin..“
  (2. Sam. 7,12)

  28. júla 2024
  Slávnostné bohoslužby – 10:00
  Spomienkové popoludnie – 14:00