• JONÁŠ 1 – Útek pred Bohom

    31. 05. 2022 | Nezaradené.

    Už dlhšiu dobu slúži v našom zbore brat Pavol Ružička. Je to síce príležitostne, ale zato hlboko. Niektoré zo svojich kázní začal aj nahrávať a pridávať pod bratom Barkóczim. Toto je prvá zo série, inšpirovaná prorokom Jonášom. Pozrieť sa dá na tomto odkaze: