• Štvrtok 18.6.2020 – Premýšľanie o cirkvi, 3. diel.

  18. 06. 2020 | Aktuality, Nedeľné oznámenia.

  Milí bratia a sestry,

  pozdravujem Vás všetkých tento štvrtok 18.6..2020,

  pripravil som pre Vás: Premýšľanie o cirkvi 3. diel.

  “Dať cirkev do rezervácie.”  5M 7,6, Tit 2,13-14, Žid 13, 1-2             

  A: Pán Ježiš Kristus včera, dnes a zajtra ten istý, Žid 13,8. Ako to bude cirkvou – kam ide?

  A1.Byť nezávislý nechať zbor. A2. Čo zostalo z cirkvi?

  B: Kontakty, vzťahy sú dôležité.

  B1. Mojej viere  sa darí v kontakte s vierou druhých.

  B2. Naše zborové vzťahy nás vedia trápiť. Rim 14,10, Jk 1,22, Žid 13,2, 10,24, 1Pt 1,22.

  C: Vždy to tak bolo, nebojme sa ostať odlišní!

  C1. Boží zvláštny ľud.

  C2. Kresťan je stopár šľapají Pánových. Cirkev sa znovu učí stopovať Ježišove stopy.

  D: Zvláštny Boží ľud sa prejavuje v pokore, v službe.

  Záver : Z1. Nie je nám to jedno, ako to dnes v zbore vyzerá. Z2. Viera v čase krízy. 

  https://cbst.sk/wp/?page_id=1020

  Dnes na Vás všetkých myslí a modlí sa v láske Pána Ježiša Krista

  Daniel Jurčo