• Štvrtok 28.5.2020 – Aké poučenie z krízy? lll. diel.

  28. 05. 2020 | Aktuality, Nedeľné oznámenia.

  Milí bratia a sestry,

  pozdravujem Vás všetkých tento štvrtok 28.5.2020,

  pripravil som pre Vás: Aké poučenie z krízy? lll. diel.

  1. Nechceme do cirkvi. 2. Stretnutie bez súboja. 3 Zvuk piesne zachraňuje.

   

  Pieseň: Ať je požehnán Bůh, CB Ostrava

  Úvod

  U1. Pohľad do Prvej cirkvi, ako verila v Božie vedenie, Sk.1.15,23-26

  U2. Dívam sa na stav svojho účtu.   

  A: Niektorí už nechcú do cirkvi.

  A1. Odpustiť cirkevným predstaviteľom.

  A2 Odpustiť cirkvi.

  B: Stretnutie bez súboja.

  B1. Pokúšame sa nadväzovať kontakty.

  B2. Do kategórie viery patria aj súboje.

  C: Zvuk piesne zachraňuje, príklad.

  C1. Zverme srdce do ochrany Pána Ježiša Krista. SZ príklad Joasa a strážcu Jehojadu.

  C2. Boh môže hojiť nielen minulosť i prítomnosť, dovoliť aj niečo úplne nové.

  Záver: Dnes dávam dôraz:

  1. Aby rodičia držali rody veriacich, viesť ku viere deti k Bohu.
  2. Na stretnutie spoločenstva.
  3. Na osobnú zbožnosť
  4. Na službu ľuďom.

  To všetko preto  aby cirkev mohla plniť Veľké Poverenie, Mt 28, 19-20.

  Modlitba.

  Pieseň:  Všechno co by sis přál, CB Ostrava

  Církev bratská Stará Turá

  Facebook: https://www.facebook.com/www.cbst.sk/

  Web: https://cbst.sk/

  Link na youtube https://youtu.be/UPKwhRpnpZA

  Oznam pre členov zboru:

  Poďakovanie za príspevky a č. účtu pre zbierku miesto košíkov.

  IBAN SK97 0900 0000 0000 4169 4774

  Alebo odložte doma do obálky a neskôr odovzdáte.

  Dnes na Vás všetkých myslí a modlí sa v láske Pána Ježiša Krista

  Daniel Jurčo