• Nedeľné slovo 3.5.2020 – Stretnutie Natanaela s mužom z Nazareta.

  03. 05. 2020 | Aktuality, Nedeľné oznámenia.

  Milí bratia a sestry,

  pozdravujem Vás všetkých v nedeľu 3.5.2020,

  ktorá má názov Jubilate, Ž 66.1 Zvučne plesaj Bohu celá zem! 

  Stretnutie Natanaela s mužom z Nazareta, Ján 1,43-51, ku tomu mám 7 myšlienok:

  1. Ježiš našiel Filipa, ten povedal Natanaelovi, našli sme riešenie našich otázok.
  1. Charakteristika Natanaela. 3. Kontext našeho príbehu.
  2. Božie zvláštne výbery.          5. O čom je kresťanstvo.
  3. Natanaelovo stretnutie s Ježišom. 7. Natanael a ja.

  Modlitba. Pieseň Timothy: To čo vyspievať túžim.

  To čo vyspievať túžim – Text a hudba Marián Lipovský – Zjavenie 21

  To čo vyspievať túžim je nad rozum môj,
  preto v bázni sa skláňam a spievam svoj žalm,
  veď pre mňa príbytok máš v nebi prichystaný
  a prídeš znova vziať si ma a budem s Tebou naveky.

  Nové nebesia stvoríš a tiež novú zem
  nikto nebude staré už spomínať chcieť.
  Baránok nás bude pásť, vodiť k prameňom vôd
  a nikdy viacej krik a plač už nezazneje večnosťou.

  Malé chlapča povedie teľa aj lvíča
  nič už neuškodí nám, smrť moc tam nemá.
  Na lúke jahňa a vlk spolu budú sa pásť
  a sám Boh zotrie slzy nám a bude s nami prebývať!

  Budem v zástupe, ktorý nik nevie sčítať
  v bielom rúchu pred tvárou tam Baránka stáť,
  spievať Mu s palmou v rukách nový nádherný

  žalm a s ním a Jeho vernými na veky vekov kraľovať!

  Církev bratská Stará Turá

  Facebook: https://www.facebook.com/www.cbst.sk/ Web: https://cbst.sk/

  Dávam popis aj link youtube  https://youtu.be/waoz-Lq96WE

  Oznam pre členov zboru:

  Poďakovanie za príspevky a č. účtu pre zbierku miesto košíkov.

  IBAN SK97 0900 0000 0000 4169 4774

  Alebo odložte doma do obálky a neskôr odovzdáte.

  Dnes na Vás všetkých mysli a modlí sa v láske Pána Ježiša Krista

  Daniel Jurčo