• Veľkonočná nedeľa 12.4.2020 – youtube naše video

  12. 04. 2020 | Aktuality, Nedeľné oznámenia.

  Milí bratia a sestry,

  pozdravujem Vás všetkých 12.4.2020 na Veľkonočnú nedeľu.

  Pieseň Pavel Škrha: Duch a nevesta

  Modlitba na úvod

  Dávam zamyslenie v 3. častiach:

  A: Sedem viet vzkrieseného Pána,

  B: Deň, keď zomrela smrť.

  C: Pokoj vám! 

  Modlitba na záver

  Pieseň Pavel Škrha: Silný Boh Izraelov

  Církev bratská Stará Turá

  Facebook: https://www.facebook.com/www.cbst.sk/

  Web: https://cbst.sk/

  Dávam popis aj link youtube  https://youtu.be/RpRkRgw8Qoo

   

  Oznam pre členov zboru:

  Poďakovanie za príspevky a č. účtu pre zbierku miesto košíkov.

  IBAN SK97 0900 0000 0000 4169 4774

  Alebo odložte zbierku doma do obálky a neskôr odovzdáte.

  Dnes na Vás všetkých mysli a modli sa v láske Pána Ježiša Krista

  Daniel Jurčo