Dokumenty

Dokumenty  Cirkvi bratskej:

Ustava CB, Zasady CB, Vyznanie viery,

Teologické stanoviská a odporúčania RCB, Poriadok CB 2016

http://cbpo.sk/dokumenty/category/1-dokumenty-cirkvi-bratskej

 

Kresťanský spevník piesne

http://cbpo.sk/dokumenty/file/16-krestansky-spevnik-piesne

 

Samuel Jurčo: Dejiny Zboru Cirkvi bratskej v Prešove v medzivojnovom období

http://cbpo.sk/dokumenty/file/12-samuel-jurco-dejiny-zboru-cirkvi-bratskej-v-presove-v-medzivojnovom-obdobi