Bohoslužby
Biblické hodiny

Nahrávky našich bohoslužieb a mnoho ďalších kresťanských mp3-ojok na vypočutie aj stiahnutie nájdete aj na www.zmenaarast.sk. Kázne nájdete označené ako "Služby Božie RRMMDD"; RR - rok, MM - mesiac, DD - deň; biblické hodiny sú označené skratkou BH.

Pre správnu funkčnosť prehrávača musíte mať nainštalovaný Adobe Flash Player, minimálne verziu 9.